loading
views

Inlenersaansprakelijkheid

3 juli 2007
Bent u inlener? De fiscus heft na bij uitleners of bij uitgeleende werknemers. Als de naheffingsaanslagen niet worden betaald, klopt de inspecteur soms ook bij de inlener aan.

Dit blijkt uit jurisprudentie. Een werkgever had in 1999 en 2000 aan een ander bedrijf twee werknemers uitgeleend en had geen loonheffingen ingehouden op kostenvergoedingen die aan deze werknemers waren betaald. Naar aanleiding van een FIOD-onderzoek ontving de werkgever, die bijna failliet was, een naheffingsaanslag voor de loonbelasting. De curator hief het faillissement op wegens gebrek aan baten. Daarop ging de inspecteur naar de inlener van de werknemers en stelde hem aansprakelijk voor een deel van de onbetaald gebleven belastingschulden. De inlener ging in beroep bij de rechtbank.
 
Inlener niet aansprakelijk voor naheffing
De rechtbank oordeelde: als looninkomsten ten onrechte onbelast zijn gebleven, heeft de fiscus de keus tussen het naheffen van loonbelasting bij de uitlener of het heffen van inkomstenbelasting bij de werknemers. De rechtbank vond dat de inspecteur in deze zaak in redelijkheid niet de beslissing had kunnen nemen om de naheffing aan de inlener op te leggen. Op het moment van het opleggen van de naheffingsaanslag stond namelijk al vast dat de fiscus de naheffing alleen nog kon ontvangen als de inlener aansprakelijk werd gesteld. 
 
Argument van de inspecteur
De inspecteur argumenteerde dat het voor hem onmogelijk was om alle werknemers van de werkgever in de inkomstenbelasting te betrekken. Ze woonden namelijk verspreid door het land en vielen onder verschillende belastingeenheden. Daardoor was er geen garantie dat zij ook daadwerkelijk in de heffing zouden worden betrokken. Dit argument van de inspecteur was voor de rechtbank niet overtuigend. In deze situatie had het belang van de inspecteur geen voorrang. De aansprakelijkstelling werd door de rechtbank vernietigd, omdat het besluit van de fiscus onevenredig nadelige gevolgen had voor de inlener in verhouding tot het doel dat de inspecteur wilde bereiken.

Bron: Rechtbank.nl, LJN: BA1260


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek