loading
views

Cao-lonen: 2006 1,8 procent gestegen

3 juli 2007

De cao-lonen zijn in 2006 gemiddeld met 1,8 procent gestegen. Dat is hoger dan in 2005 (0,7 procent) en 2004 (1 procent).

Dit staat in de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Voorjaarsrapportage is gebaseerd op een steekproef van 122 (grote) cao’s. Bij 112 akkoorden – waaronder ruim 5,1 miljoen werknemers vallen – zijn loongegevens over heel 2006 bekend. In 46 akkoorden zijn afspraken gemaakt over een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling (die sinds 1 januari 2006 bestaat). Zonder deze bijdragen komt de gemiddelde loonstijging in 2006 uit op 1,4 procent.

Loonstijging 2007
De loonstijging in 2007 is 1,7 procent. Dit is een voorlopig beeld, gebaseerd op 51 akkoorden waarvoor loongegevens over 2007 bekend zijn. Het rapport geeft verder een beeld van de afspraken in cao’s over de laagste lonen, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bredere inzetbaarheid (‘employability’) en werkgelegenheid.

Loondoorbetaling
In vijftig cao’s is afgesproken dat loonbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren hooguit 170 procent is van het jaarloon. In 41 akkoorden kan de loondoorbetaling meer dan 170 procent zijn als de werknemer zijn best doet om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. In 25 cao’s is de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren zonder meer hoger dan 170 procent. Wel is in de meeste van deze cao’s afgesproken dat tijdens de eerste zes maanden van de ziekte minder dan 100 procent van het loon wordt doorbetaald.

Afspraken scholing
In vrijwel alle cao’s staan afspraken over scholing en bredere inzetbaarheid van het personeel. In 48 procent van de cao’s staan afspraken over persoonlijke opleidingsplannen en in 20 procent afspraken over stageplaatsen / werkervaringsplaatsen. Een jaar eerder was dit in 15 procent van de cao’s het geval. Ook het percentage cao’s met afspraken over Erkennen Verworven Competenties (EVC) is gestegen (van 10 procent in 2005 naar 15 procent in 2006).

Volledige tekst
De volledige tekst van de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 en de aanbiedingsbrief van minister Donner aan de Tweede Kamer staan op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl. Tegelijk met de Voorjaarsrapportage heeft Donner nog enkele onderzoeksrapporten over cao’s en algemeen verbindend verklaren (avv’en) van cao-bepalingen naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het gaat om:
• Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken; Stand van zaken 2006.
• Evaluatie vereisten algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen; (vorm)vereisten algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen en jaarverslagen boekjaar 2005.
• Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005; Baten, lasten en reserves.
• Ervaringen van werkgevers met de cao en avv.  

Bron: SZW, 3 juli 2007


  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek