loading
views

Recruitmentscan

2 juli 2007

Organisaties die een recruitmentstrategie geformuleerd hebben, werven kwalitatief beter personeel. Aangenomen kandidaten halen vaker hun functiedoelstellingen en blijven langer in dienst. Doordat taken, verantwoordelijkheden en procedures duidelijk gedefinieerd zijn, slagen zij er tevens in om de tijd die nodig is om vacatures te vervullen terug te brengen. Het formuleren van strategisch recruitmentbeleid is dan ook essentieel om succesvol te zijn in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Dit is maar één conclusie uit het onderzoek naar recruitmentkengetallen (uitgevoerd onder de naam ‘Recruitmentscan’) van onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group, werving- en selectiebureau Compagnon en adviesbureau Dijkstra. Het onderzoek werd in september vorig jaar door deze drie partijen geïnitieerd. Het resultaat is het boek “Recruitmentkengetallen 2007”, welk in september gepubliceerd zal worden. Analist Hans Hoekstra (Intelligence Group) schreef het boek samen met Jelle Dijkstra (adviesbureau Dijkstra).

Kengetallen
Er hebben 226 organisaties aan het onderzoek meegedaan. Het boek is meer dan een opsomming van kengetallen. Er worden niet alleen bruikbare kengetallen gegeven aan organisaties, maar er wordt tevens getoond hoe verschillende onderdelen van recruitment met elkaar in verband staan. Aan de hand van een voorbeeldcasus, wordt duidelijk wat de lezer precies kan met de cijfers. Elementen die in eerste instantie niet in het onderzoeksmodel opgenomen waren, blijken een belangrijke rol te spelen in de effectiviteit van het recruitmentproces. De rol van afdelingsmanagers is in de werving van groot belang.

Houvast
Door de gekozen opzet is het boek niet alleen interessant voor organisaties die reeds een recruitmentafdeling op poten gezet hebben, maar ook voor organisaties die dat overwegen en houvast nodig hebben bij de inrichting van zo’n afdeling. Er staan antwoorden in op vragen als: hoeveel kandidaten kan een recruiter gemiddeld aannemen per jaar? Hoeveel recruiters moeten we dan aannemen om te kunnen voldoen aan onze wervingsbehoefte? Hoe moeten we de taken binnen de afdeling verdelen?

Informatie
Voor meer informatie over het boek “Recruitmentkengetallen 2007”, of voor vragen met betrekking tot het onderzoek kunt u contact opnemen met Hans Hoekstra van Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group, 2 juli 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek