loading
views

Actieteam 45+

2 juli 2007

Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar werken. In 2006 werkte 41,7% van hen, in 2005 was dat 39,7%. Staatssecretaris Aboutaleb stelt een actieteam Talent 45+ in om werkloosheid onder ouderen tegen te gaan.

Staatssecretaris Aboutaleb (SZW) schrijft dit aan de Tweede Kamer bij een voortgangsrapportage over het kabinetsstandpunt ‘Stimuleren langer werken van ouderen’.
Vooral vrouwen tussen 55 en 59 jaar werken vaker: in 2006 42,7%, tegenover 38,8% in 2005. Dit percentage is de laatste tien jaar zo goed als verdubbeld. Bij mannen is de stijging kleiner: van 72,2% in 2005 naar 73,2% in 2006.

Meeste winst 60 tot 65
Uit de rapportage blijkt dat de meeste winst is te boeken bij ouderen van 60 tot 65 jaar. Het aantal werkenden in die groep stijgt wel, maar is relatief klein. Nu werkt 20,8% van deze ouderen. Gemiddeld stoppen mensen op hun 61e met werken.

Afspraken Europese Unie
In de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de arbeidsdeelname van ouderen. De Lissabon-doelstelling is 50% in 2010. Hierbij worden ook banen van 12 uur of minder meegeteld. Volgens Aboutaleb komt dit doel nu voor Nederland binnen bereik.

Actieteam
Aboutaleb schrijft in zijn brief dat oudere werkzoekenden nog onvoldoende profiteren van het aantrekken van de economie. De werkloosheid onder ouderen is met 5,1% hoger dan het gemiddelde in Nederland van 4,7%. De staatssecretaris stelt binnenkort een actieteam Talent 45+ in. Dit team moet stimuleren dat werkgevers, re-integratiebedrijven, gemeenten en uitvoeringsinstellingen de werkloosheid samen aanpakken. Het actieteam neemt ook de taak over van de regiegroep ‘Grijs Werkt’, als die eind 2007 stopt.

Cao-afspraken
Uit een onderzoek naar 121 cao’s uit 2006 blijkt dat werkgevers en werknemers steeds vaker afspraken maken om werknemers langer in dienst te houden. Die gaan over loopbaanbegeleiding, scholing en aanpassing van arbeidstijden voor ouderen.

Bron: SZW, 2 juli 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek