loading
views

UWV-advies over premies 2008

29 juni 2007

Als gevolg van de vermogenspositie van het WW-fonds en de verwachte daling van de werkloosheid in 2008, adviseert UWV voor 2008 een verlaging van de WW-premie. De minister kan bij de vaststelling van de premie echter afwijken van dit advies.

Ten opzichte van 2006 stijgt het totale vermogen van de door UWV beheerde fondsen in 2007 met 177 mln. euro. Dit is het gevolg van een stijging bij de werkloosheidsfondsen, die de daling bij de arbeidsongeschiktheidsfondsen overtreft. Dit staat in de vandaag verschenen Juninota van UWV, die naar minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verstuurd.

Ontwikkeling uitvoeringskosten UWV 2007 en 2008
De Juninota 2007-2008 geeft de actuele inzichten weer in de te verwachten ontwikkeling van de programmakosten en de uitvoeringskosten UWV in 2007 en 2008. De prognoses dienen als basis voor de Rijksbegroting en voor het vaststellen van de premies voor 2008.

Adviezen
UWV adviseert de minister in de Juninota over de hoogte van de premies van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds Overheid (UfO). Daarnaast adviseert UWV over de hoogte van de UfO-premie voor eigen risicodragers Ziektewet (waarmee de ziektewetlasten van flexwerkers, die werkzaam zijn bij de overheid, worden gedekt). Voor het Aof adviseert UWV voor 2008 een premieverlaging van 5,40% ten op zichte van 5,62% in 2007. Op deze premie werd in 2007 nog een korting van 0,47% toegepast. De hoogte van de korting in 2008 is nog niet vastgesteld. Voor het AWf adviseert UWV een flinke verlaging van 8,25 % in 2007 naar 4,34 % in 2008. Ook de Ufo-premie kan worden verlaagd van 0,78% naar 0,53% en de Ufo-ERD kan volgens het advies van UWV worden verlaagd van 0,72% in 2007 naar 0,46% in 2008.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
In de Juninota schrijft UWV dat het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen afneemt van 862.000 ultimo 2006 naar 812.000 in 2008. Deze daling is het gevolg van de aSB-herbeoordelingen en de strengere toelatingscriteria van de WIA. In 2006 verstrekte UWV 250.000 werkloosheiduitkeringen, voor 2008 berekent UWV dit aantal op 176.000. Deze ontwikkeling hangt samen met de gunstige conjunctuur en met wetswijzigingen bij de WW. Bij de ramingen van de volume-en financiële ontwikkelingen van de verschillende fondsen is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2007.

Bron: UWV, 29 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek