loading
views

Participatietop

28 juni 2007 

Kabinet, werkgevers, werknemers en gemeenten hebben tijdens de participatietop een belangrijke stap gezet om meer mensen aan de slag te helpen. De partijen hebben afspraken gemaakt voor het aan werk helpen van jongeren, vrouwen, ouderen, allochtonen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Zij hebben hierover afspraken gemaakt in een gezamenlijk participatiedocument dat op de top is vastgesteld. De ambitie van de partijen is om de komende periode grote groepen mensen extra aan het werk te helpen. De afspraken bestrijken een breed terrein. Het gaat hierbij om onder andere maatregelen voor arbeid en zorg, stimuleren van langer doorwerken van ouderen, bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Brugbanen
Het kabinet stelt geld beschikbaar voor 10.000 (gesubsidieerde) brugbanen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten die anders heel moeilijk aan het werk zouden komen. Werkgevers en werknemers gaan daarnaast in cao’s afspraken maken over banen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Vrouwen
Om vrouwen meer (uren) aan het werk te krijgen, stelt het kabinet voor 1 januari 2008 een taskforce Deeltijd Plus in. De taakopdracht van deze taskforce wordt breed. De aandacht zal uitgaan naar cultuuraspecten, grotere deeltijdbanen, arbeidsparticipatie door niet-werkende vrouwen, scholing en de verdeling van zorgtaken.

Ouderen
Eerder kondigde het kabinet al belastingmaatregelen aan om het voor vrouwen en ouderen financieel aantrekkelijker te maken om (meer) te gaan werken. Bij vrouwen gaat het om een jaarlijkse vermindering van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting met 5%. Voor ouderen wordt de ouderenkorting verhoogd. Er zijn diverse afspraken gemaakt om ouderen te stimuleren langer door te werken.

Jongeren
Voor jongeren willen sociale partners (werkgevers en werknemers) meer afspraken maken om combineren van leren en werken mogelijk te maken. Het kabinet zet in op een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar. Kabinet en gemeenten gaan zich sterk maken dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
De sociale partners zullen uit de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen werknemers helpen via een opleiding over te stappen van loondienst naar ondernemerschap.
Ook kunnen middelen uit deze fondsen worden benut voor algemene opleidingen. Dit maakt het makkelijker voor werknemers om over te stappen naar een baan in een andere sector.

Arbeidsbemiddeling werklozen
Om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren is volgens de partijen verbetering van de arbeidsbemiddeling van werklozen belangrijk. Dit kan worden bereikt door betere regionale samenwerking. Door directe contacten met werkgevers kunnen de uitvoeringsorganisaties werklozen direct naar werk bemiddelen. Het kabinet, de sociale partners en de VNG hebben afgesproken in de loop van 2007 te bekijken hoe de regionale samenwerking kan worden verbeterd.

Bron: SZW, 28 juni 2007
  

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek