loading
views

Opleidingsubsidies niet in trek

28 juni 2007

Hoewel scholingssubsidies een oplossing bieden voor de beperkingen waar het bedrijfsleven tegen aanloopt, wordt er in de praktijk nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit concluderen subsidiedeskundigen Gerwin Knippenborg en Rudi Grouve van subsidieadviesbureau Currency Connect.

De subsidiedeskundigen reageren op het recente onderzoek van de Erasmus Universiteit dat aantoonde dat het Nederlandse bedrijfsleven achterloopt op het gebied van scholing.

Mogelijkheden blijven liggen
Grouve en Knippenborg merken bij hun bureau Currency Connect dat veel bedrijven mogelijkheden laten liggen om gebruik te maken van scholingsubsidies. Zelfs grote ondernemingen met uitgebreide interne en externe opleidingstrajecten blijken vaak geen gebruik te maken van ESF-subsidie. Ook weten veel ondernemers niet dat er speciaal voor oudere werknemers, die zich willen laten om-, her- of bijscholen, overheidsgeld beschikbaar is. En de vergoedingen voor stagiaires en afstudeerders worden evenmin voldoende benut. Het gaat om zowel subsidies als fiscale aftrekregelingen. 

Europese scholingsubsidie enkele tonnen
Knippenborg en Grouve merken dat veel bedrijven de scholingssubsidies wel bij naam kennen, maar denken zelf niet in aanmerking te komen. Er zijn ook ondernemers die op zien tegen de administratie die bij een subsidietraject hoort. Volgens Knippenborg en Grouve is dit niet terecht omdat met name de fiscale aftrekregelingen vrijwel geen administratie kennen. En de tijd die gaat zitten in het bijhouden van uren en deelnemersgegevens bij een groot opleidingstraject betaalt zich dubbel en dwars terug. Een Europese scholingsubsidie betekent in de praktijk al snel enkele tonnen aan overheidsgeld.

Kennisnetwerken te weinig benut
Het onderzoek onder leiding van hoogleraar Henk Volberda concludeert eveneens dat bestaande kennisnetwerken te weinig worden benut.”Ook voor projecten die zijn gericht op kennisuitwisselingen zijn diverse regelingen beschikbaar. Ondernemers weten vaak onvoldoende wat hun mogelijkheden zijn”, aldus Knippenborg. Door meer gebruik te maken van scholingssubsidies denken de subsidiedeskundigen dat het aangaan van een intern of extern opleidingstraject aantrekkelijker wordt voor ondernemers.

Bron: Currency Connect, 28 juni 2007

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek