loading
views

ABU: uitkomst participatietop veelbelovend

28 juni 2007

Op de langverwachte participatietop zijn het kabinet, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties het gisteren eens geworden dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld moeten worden naar werk.

Volgens de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is hiermee een eerste belangrijke stap gezet in het activeren van de zwakke groepen op de arbeidsmarkt. De uitzendbranche heeft als doel gesteld jaarlijks ruim 70.000 doelgroepers extra aan het werk te helpen.

Uitzendbranche
De uitzendbranche is een belangrijke speler in het bemiddelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijstandsgerechtigden, langdurig werklozen en ouderen (45+). Met de juiste maatregelen kan de uitzendsector volgens de ABU zo’n 250.000 mensen uit een achterstand aan het werk helpen. Drs. J.A. (Hans) Kamps, voorzitter van de ABU: “Het gaat om mensen zonder enige startkwalificatie of mensen die langdurig buiten het arbeidsproces staan en moeilijk bemiddelbaar zijn. Daar zullen wij alle middelen en begeleiding op moeten zetten.”

Activerende maatregelen
Kamps is hoopvol gestemd: “De uitzendbranche wil meer kandidaten uit de doelgroepen met een achterstand aan het werk helpen. Daarvoor zijn alleen wel de juiste activerende maatregelen nodig. Zo kan effectieve activering alleen goed tot stand komen wanneer er een regionaal loket komt waar subsidieverstrekking en reïntegratie voor doelgroepen wordt geregeld. Daarnaast moeten er fiscale subsidie- en scholingsmaatregelen komen die administratief eenvoudig zijn toe te passen en is een goede coördinatie tussen publieke dienstverleners en private partijen gewenst.”

Bron: ABU, 28 juni 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek