loading
views

Werkgevers kosten re-integratie verhalen

26 juni 2007

Werknemers die zijn uitgevallen door bijvoorbeeld een ongeval waarvan de oorzaak bij een derde ligt, moeten zo snel mogelijk aan de slag geholpen kunnen worden. De onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor de kosten re-integratie staan momenteel nog te veel in de weg.

Voortaan zullen werkgevers die kosten makkelijker kunnen verhalen op de eventuele veroorzaker van de ziekte of handicap, de zogenoemde aansprakelijke derde. Ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en werkgevers die zelf het risico dragen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen deze kosten bij arbeidsongeschiktheid straks gemakkelijker verhalen op een mogelijke veroorzaker.

Meer juridische duidelijkheid
Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel geeft meer juridische duidelijkheid en stimuleert daarmee snellere re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Beperking inkomensverlies
Het kabinet vindt een betere verhaalmogelijkheid nodig, omdat het helpt om zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Werkgevers doen naar verwachting meer aan re-integratie als ze weten dat kosten makkelijker te verhalen zijn. Snellere re-integratie beperkt ook het inkomensverlies van de betrokken werknemers. Dat is ook in het belang van veroorzakers. Die hoeven minder inkomensschade te vergoeden wanneer de betreffende werknemers minder lang langs de kant staan.

Bron: SZW, 27 juni 2007
  

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek