loading
views

Principeakkoord CAO Houthandel 2007-200927 juni 2007

Naam
CAO Houthandel

Aantal werknemers
8000

Looptijd
1 augustus 2007 t/m 31 juli 2009

Partijen
VVNH
FNV Bouw
CNV Hout en Bouw

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 januari 2008 structureel 1,5%
1 januari 2009 structureel 3%
1 augustus 2007 eenmalig € 100,-

Arbeidsvoorwaarden
De werknemers in de houthandel krijgen tot 31 juli 2009 een totale loonsverbetering van bijna 6%. Omdat hartkwalen in de houthandel meer dan gemiddeld blijken voor te komen, kunnen werknemers bij hun periodiek medisch onderzoek voortaan om een hartfilmpje vragen. Dit is een preventieve maatregel omdat niet bekend is wat de oorzaak van de hartkwalen is. Werknemers boven de 50 jaar hebben elke drie jaar recht op medisch onderzoek. Werkgevers nemen 1,45% premie over, daardoor komt de totale loonsverbetering voor werknemers uit op bijna 6%. Vanaf 1 augustus van dit jaar betalen werkgevers de volledige premie voor eerder uittreden. De vergoeding voor dienstkilometers gaat van 28 naar 31 cent bruto. Werkgevers besparen op hun beurt 0,4% op de premie voor het onderwijs- en ontwikkelingsfonds. Daar blijft geld over doordat een aantal activiteiten voor scholing en voor bemiddeling van werkzoekenden anders en goedkoper wordt georganiseerd. Er is een budget gereserveerd voor betaald verlof van werknemers in een ‘EVC-traject’; daarbij wordt hun praktijkkennis getoetst en omgezet in een diploma, al of niet met aanvullende scholing. Nieuw in de CAO houthandel zijn functioneringsgesprekken, terwijl voor loopbaangesprekken een betere structuur wordt aangeboden. In de arbeidstijd komt meer flexibiliteit doordat werknemers op basis van vrijwilligheid 3 roostervrije dagen kunnen afkopen tegen hun normale uurloon. De normale werkweek blijft 36 uur, maar de werkgever mag nieuw personeel een contract aanbieden van 36 tot en met 40 uur per week; ook weer tegen het geldende uurloon. In de CAO wordt verder opgenomen dat uitzendkrachten en buitenlandse werknemers recht hebben op loon, vergoedingen en werktijden uit de CAO.

CAO-code t.b.v. loonheffing
233

CAO-tekst
Bron: CAO Houthandel 2005-2007

CAO-akkoord
Bron: Bericht CAO principeakkoord Houthandel, Bouwwereld.nl, 27 juni 2007

CAO-nieuws
meer CAO-informatie

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek