loading
views

Nieuwe basisregistratie inkomen

22 juni 2007

Staatssecretaris De Jager heeft 22 juni een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer over o.a. de basisregistratie inkomen.

Uitgangspunt bij de basisregistratie is dat de overheid gegevens die al bij haar bekend zijn niet opnieuw gaat opvragen bij burgers of bedrijven. De basisregistratie moet verplicht gebruik maken bij de uitvoering van overheidstaken- en regelingen. Daarmee is een betere dienstverlening door de overheid mogelijk en worden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven lager.

Gebruik maken gegevens Belastingdienst
Door de invoering van de basisregistratie inkomen (BRI) worden uitvoerders van inkomensafhankelijke regelingen, zoals de IB-groep of Raden voor de rechtsbijstand, verplicht direct gebruik te maken van gegevens over het inkomen die bij de Belastingdienst aanwezig zijn.

Ingang 2009 in werking
In het wetsvoorstel wordt ook de instelling van de basisregistratie waarde onroerende zaken (WOZ) geregeld. Bedoeling is dat beide registraties met ingang van 2009 in werking treden.

Bron: Ministerie van Financien, 22 juni 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek