loading
views

Loonaangifte 2006 mislukt

21 juni 2007
  
Gister vond in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats met minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris De Jager (Financiën) over de stand van zaken in de keten loonheffingen. De bewindslieden erkennen dat de koppeling van loongegevens over 2006 is mislukt.

De bij het UWV beschikbare gegevens zijn door technische oorzaken niet bruikbaar voor de Belastingdienst. De problemen hebben vooral gevolgen voor de definitieve toekenning van toeslagen en de terugbetaling van Zvw-bijdragen en premies werknemersverzekeringen. De bewindslieden hebben maatregelen aangekondigd om de ontstane problemen op te lossen.

In derde kwartaal 2007 loongegevens over 2006 opnieuw leveren
Voorlopig hoeven de inhoudingsplichtigen en burgers niets te doen. De Belastingdienst zal in de loop van het derde kwartaal van 2007 de loongegevens over 2006 opnieuw uitvragen bij de inhoudingsplichtigen. Het plan van aanpak hiervoor zal in nauwe samenwerking met de marktpartijen worden uitgewerkt. In dit plan zal ook ruime aandacht worden gegeven aan ondersteuning van en voorlichting aan inhoudingsplichtigen.

Toekenning toeslagen in vierde kwartaal 2007
Het streven van de Belastingdienst is om in de loop van het vierde kwartaal van 2007 de definitieve toeslagen toe te kennen en de Zvw-bijdragen en de premies werknemersverzekeringen terug te betalen aan de rechthebbenden.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek