loading
views

06 2007 – TNO Flexibiliteitsmonitor 2006

Datum       Juni 2007
Titel   Gebalanceerde flexibiliteit, de praktijk in Nederland. Flexibiliteitsmonitor 2006
Auteur/Bron   TNO in opdracht van Vedior
Document   TNO_Flexibiliteitsmonitor_2006.pdf
     
Samenvatting   Succesvolle bedrijven passen een breder palet aan flexibiliteitmaatregelen toe dan overige bedrijven. Bovendien hebben ze ‘gebalanceerde flexibiliteit’ hoger op de agenda staan. Dit blijkt uit de Flexibiliteitmonitor 2006 van Vedior en TNO. Voor het onderzoek zijn 1.240 leidinggevenden in Nederlandse bedrijven gevraagd naar hun visie op flexibiliteit en naar maatregelen die zij treffen om de flexibiliteit van hun personeel en de organisatie te vergroten. Het is de tweede keer dat TNO en Vedior een dergelijk onderzoek uitvoeren. In de eerste monitor uit 2005 stonden vooral vragen over arbeidsproductiviteit centraal. Onder gebalanceerde flexibiliteit wordt verstaan het evenwichtig aandacht geven aan omgevingsgerichte, toekomstgerichte, mensgerichte en arbeidsmarktgerichte flexibiliteitmaatregelen. Het meest belangrijk vinden leidinggevenden het om in te spelen op structurele veranderingen in de markt (toekomstgerichte flexibiliteit). In 2006 staat de mens meer centraal in de flexibiliteitstrategie in vergelijking met 2005. Dé maatregel die verreweg het meest genoemd wordt om de flexibiliteit te verhogen is het sturen op een flexibele attitude van het personeel. In de Top 15 komen ook veel maatregelen voor die verband houden met een managementstijl, waarbij ruimte wordt geboden aan het individu en waarbij stimuleren en betrokkenheid van personeel centraal staan. Zo noemt 71 procent van de organisaties een bedrijfscultuur gebaseerd op integriteit, vertrouwen en respect, wil 72 procent korte lijnen en verantwoordelijkheden op de werkvloer en geeft 66 procent aan te willen investeren in opleiding. Ook het stimuleren van innovatief en creatief gedrag van personeel (67 procent), investeren in brede inzetbaarheid (64 procent) en transparantie en duidelijkheid in interne communicatie (63 procent) werden als belangrijk gezien.

  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek