loading
views

AVV CAO voor Uitzendkrachten

20 juni 2007

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten 2007/2008.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18-06-2007, nr. 114, onder UAW Nr. 10663
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: www.overheid.nl/op/

Download: AVV CAO Uitzendkrachten 2007-2008,d.d. 18 juni 2007.

Zie ook: AVV wijziging CAO Uitzendkrachten 2007-2008, d.d. 7 september 2007.

CAO-nieuws
meer

ABU
meer

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek