loading
views

Re-integratiemarkt in krimpfase terechtgekomen

19 juni 2007

Om het Keurmerk Inburgeren te behouden, moeten aanbieders aantonen dat zij voldoende tevreden klanten hebben en voldoende geslaagde cursisten voor het inburgeringsdiploma afleveren.

Stichting Blik op Werk, die het Keurmerk Inburgeren beheert, heeft dit bekend gemaakt. Meer dan 120 organisaties hebben zich aangemeld voor het Keurmerk Inburgeren. De helft ervan beschikt inmiddels over het voorlopig Keurmerk Inburgeren. Veel gemeenten vragen het keurmerk in hun aanbestedingen. Zij kopen de cursussen in voor de inburgeraars in hun gemeente.

Nieuwe markt
Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Zowel nieuw- als veel oudkomers in Nederland zijn vanaf die datum verplicht in te burgeren. Met de nieuwe wet is een nieuwe markt ontstaan van allerlei organisaties die inburgeringscursussen aanbieden. Inburgeraars die zélf hun opleidingstraject inkopen en gebruik willen maken van een lening en vergoeding, zijn verplicht dit te doen bij een organisatie met het keurmerk Inburgeren. Gemeenten hebben deze verplichting niet, maar ook onder gemeenten ontstaat inmiddels een voorkeur voor opleiders met het kwaliteitscertificaat.

Gekrompen markt
Onder de ruim 120 organisaties die het keurmerk hebben aangevraagd, bevinden zich vrijwel alle ROC’s. Maar daarnaast zijn er tientallen andere aanbieders actief: grote taalaanbieders die al langer inburgerings- en taalonderwijs verzorgen, re-integratiebedrijven die werken en inburgeren combineren, maar ook kleinere bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren. Door de economische groei is er op dit moment een sterk aantrekkende arbeidsmarkt. Een andere ontwikkeling is dat UWV en gemeenten een stevig activerend beleid voeren, waarvan het inkopen van trajecten bij re-integratiebedrijven onderdeel uitmaakt. Het aantal uitkeringsgerechtigden is daardoor het afgelopen jaar sterk verminderd, met dus ook minder re-integratietrajecten. De markt voor re-integratie en interventiediensten is hierdoor gekrompen.

Interne vacatures
Het aantal re-integratietrajecten dat werkgevers en verzekeraars inkopen, is stabiel gebleven. Wel vindt er een opmerkelijke verschuiving plaats van re-integratie bij een andere werkgever naar werkhervatting bij de eigen werkgever. Een verklaring hiervoor is dat door de economische groei er meer interne vacatures ontstaan, waarop een medewerker na een periode van uitval succesvol kan worden herplaatst. Ten slotte blijkt dat het aantal cliënten dat zelf een individuele re-integratieovereenkomst afsluit, blijft groeien. Verwacht wordt dat de re-integratiemarkt zich verder ontwikkelt van een ‘business to business’- in een ‘business to consumer’-markt.

Bron: RWI, 19 juni 2007


FlexService – home

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek