loading
views

Besluit omzetbelasting artiesten

13 juni 2007

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit genomen over een aanpassing van de regelgeving voor de omzetbelasting van artiesten. Het is een geactualiseerde versie van een besluit van 20 december 2001. De inhoud van het besluit is onder andere aangepast in verband met de wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2007.

Het besluit is gepubliceerd 13 juni 2007, nr. CPP2007/117M, Stcrt. nr. 121. Dit besluit is een geactualiseerde versie van besluit van 20 december 2001 nr. CPP2001/2167M. Uit oogpunt van uniformiteit is het beleid voor fondswerving door amateur-muziekverenigingen opgenomen in het besluit ”fondswerving en kantines”, CPP2006/1405M. Bovendien is de inhoud van het besluit aangepast in verband met de wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2007.

Inleiding
Artiesten die hun beroep zelfstandig 1) uitoefenen, dienen voor de heffing van de omzetbelasting in beginsel als ondernemer te worden aangemerkt. In bepaalde gevallen wordt ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 van zelfstandige artiesten loonbelasting ingehouden (de zogenoemde artiestenregeling). In dit besluit keur ik onder bepaalde voorwaarden goed dat artiesten die voor de loonbelasting onder de artiestenregeling vallen, buiten de heffing van omzetbelasting blijven.
1) In bepaalde gevallen kan zelfs de artiest die per optreden een arbeidsovereenkomst heeft gesloten in de zin van het Burgerlijk Wetboek als ondernemer voor de omzetbelasting worden aangemerkt. Dit is het geval als de artiest het wezenlijke van zijn werkzaamheden geheel naar eigen inzicht vervult.

De complete tekst van het besluit kunt u nalezen in bijgaande bron.

Bron: Ministerie van Financiën, besluit omzetbelasting en artiesten, 13 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek