loading
views

Jurisprudentie: geen ontslagvergoeding

Juni 2007

Te dikke scheepskok ontslagen
Het betreft hier een zaak waarin de arbeidsovereenkomst van een scheepskok, die al ruim 13 jaar in dienst is van zijn werkgever en altijd goed heeft gefunctioneerd, wordt ontbonden. In 2005 is de kok (medisch) gekeurd. Tijdens de keuring bleek dat de kok niet meer aan de keuringseisen voldeed wat betreft zijn gewicht. De kok is destijds dan ook afgekeurd en mocht zijn werkzaamheden niet meer verrichten. Werkgever heeft de kok twee maanden de tijd gegeven om, onder doorbetaling van zijn salaris, zijn overgewicht kwijt te raken en aan de keuringseisen te voldoen. De kok is hierin geslaagd en heeft na de twee maanden zijn werkzaamheden hervat. Bij de volgende keuring is de kok echter opnieuw afgekeurd wegens zijn overgewicht.

Door eigen toedoen
De werkgever heeft de kantonrechter te Rotterdam vervolgens verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding. De grondslag van het ontbindingsverzoek was erin gelegen dat de kok door eigen toedoen, bij herhaling, buiten staat is geraakt om zijn werkzaamheden te verrichten. Werkgever verwijt de kok hierbij dat hij niet de discipline heeft gehad om herhaling van een afkeuring wegens overgewicht te voorkomen.

Kok verzoekt om ontbindingsvergoeding
De kok erkent dat hij vanwege zijn overgewicht twee keer is afgekeurd. Hij stelt zich echter op het standpunt dat zijn overgewicht hem niet kan worden verweten. Dit omdat hij er met hulp van zijn huisarts en diëtist alles aan heeft gedaan om af te vallen. De kok maakt gezien zijn lange dienstverband en zijn positieve beoordelingen aanspraak op een ontbindingsvergoeding, mocht zijn arbeidsovereenkomst worden ontbonden.

Einde arbeidsovereenkomst zonder vergoeding
De kantonrechter is van mening dat er gezien de feiten en omstandigheden van het geval geen sprake is van een dringende reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het is echter wel duidelijk dat een vruchtbare samenwerking tussen partijen niet meer mogelijk is, omdat de kok is afgekeurd en zijn werkzaamheden niet meer mag verrichten, aldus de kantonrechter. Op deze grond ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kent de kok hierbij geen ontbindingsvergoeding toe gezien het feit dat de kok zijn gewicht niet onder controle heeft weten te houden. Dit was, bij afwezigheid van bijzondere omstandigheden, in de ogen van de kantonrechter immers aan hem zelf te wijten.

Bron: uitspraak niet gepubliceerd

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek