loading
views

Jurisprudentie: schadevergoeding van NS

Juni 2007

Hoofdconducteur NS
Een voormalig hoofdconducteur van de NS heeft onlangs bij de kantonrechter te Utrecht een schadevergoeding afgedwongen van zijn ex-werkgever vanwege een posttraumatische stressstoornis die hij heeft overgehouden aan incidenten die plaatsvonden tijdens zijn werk.

Posttraumatische stressstoornis
De conducteur is op 1 mei 1981 bij NS in dienst getreden. Vanaf 1983 is hij werkzaam als hoofdconducteur. Gedurende zijn carrière is de conducteur onder andere geconfronteerd met geweld en agressie van passagiers. Bovendien is hij ongeveer tien keer geconfronteerd met zelfmoorden en dodelijke ongevallen tijdens zijn diensten. Een incident in 1999 waarbij de conducteur bespuugd werd, was de spreekwoordelijke druppel en de conducteur is ziek uitgevallen. Een diagnose wees uit dat hij aan een posttraumatische stressstoornis leed. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid is de arbeidsovereenkomst van de conducteur middels een ontslagvergunning van het CWI beëindigd. Thans leeft de conducteur van een WAO-uitkering.

Onvoldoende preventiemaatregelen
De conducteur wendt zich tot de kantonrechter te Utrecht en vordert een schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW. Hij stelt zich hierbij op het standpunt dat de NS onvoldoende preventiemaatregelen heeft getroffen ten aanzien van agressie, geweld en zelfmoordpogingen. Tevens zou de opvang en nazorg volgens de conducteur ontbroken hebben. Bovendien was de NS niet bereid geweest om de benodigde extra sessies bij zijn behandelend psycholoog te vergoeden. De succesvolle behandeling was om die reden afgebroken.

Verweer NS
De NS stelt dat zij wel degelijk aan haar zorgplicht heeft voldaan. Hiertoe worden onder andere het actief gevoerde anti-agressiebeleid en de trainingen die alle NS-conducteurs volgen, aangevoerd. Bovendien geeft NS aan dat zij op bepaalde zaken zoals zelfmoordpogingen geen preventieve invloed kan uitoefenen. De financiering van de behandeling door de psycholoog is door de NS gestaakt omdat zij twijfelde over de uitkomst van de extra sessies.

Kantonrechter oordeelt dat NS tekort is geschoten
De kantonrechter stelt als eerste vast dat psychische schade ook onder het bereik van artikel 7:658 BW valt. Hiermee bevestigt de kantonrechter eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad waarin is bepaald dat artikel 7:658 BW kan dienen als grondslag voor vergoeding van psychische schade. Volgens de kantonrechter is de NS tekort geschoten in haar zorgplicht ten aanzien van het voorkomen van agressie en geweld jegens haar werknemer. Het feit dat de NS een anti-agressiebeleid heeft ontwikkeld, is dus niet voldoende om. Bovendien had de NS haar beleid moeten bijstellen toen bleek dat het slechts een matig effect had. Wat betreft de geboden nazorg is de kantonrechter van mening dat de NS onzorgvuldig heeft gehandeld door de betaling van de extra therapie te staken. Gezien dit alles dient de NS derhalve een schadevergoeding aan de conducteur te betalen. Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, heeft de kantonrechter voorgesteld een comparitie van partijen te houden. Dit is slechts mogelijk wanneer partijen geen hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter instellen. De kantonrechter acht dit niet ondenkbaar, gezien het principiële karakter van de zaak.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr BA 4348


FlexLawyers, de samenwerking tussen FlexService Solutions en Van Diepen Van der Kroef Advocaten, biedt u tegen een scherpe prijs toegang tot specialisten in het arbeidsrecht.FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek