loading
views

06 2007 – Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2007

Datum       Juni 2007
Titel   Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2007
Auteur/Bron   Jasper van Loo, Andries de Grip, Erik Lintjens
Document   Arbeidsmarktmonitor 2007.pdf
     
Samenvatting  

Dit rapport geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de toekomstige ontwikkelingen op personeels- en arbeidsmarktgebied in de metalektrosector.
De Nederlandse Metalektro is een dynamische sector. Technologische en organisatorische innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Dit betekent dat de functies van het personeel veranderen en dat er continu aandacht vereist is voor de competentieontwikkeling van het personeel. Vanwege de vergrijzing en de dalende instroom van schoolverlaters, moeten bedrijven er ook voor zorgen dat ze voldoende nieuwkomers met de juiste competenties kunnen blijven aantrekken. Dit vereist een innovatief HRM-beleid. De noodzaak daartoe wordt versterkt door de aantrekkende conjunctuur. De conjuncturele opleving van 2005 heeft zich in 2006 doorgezet. De groei van de productie en afzet gaat samen met een sterk stijgende bezettingsgraad, waardoor steeds meer bedrijven in 2006 aan de grenzen van hun productiecapaciteit zijn gekomen. Aandachtspunt in dit rapport betreft de consequenties van deze ontwikkelingen voor het HRM beleid. Dit moet zich meer gaan richten op het stimuleren van verschillende vormen van interne mobiliteit, niet alleen vanwege de innovatiedynamiek en de behoefte aan flexibiliteit, maar ook om het personeel aantrekkelijke loopbanen te kunnen bieden en ongewenst verloop te voorkomen.


FlexService levert software voor flexibele arbeid.  

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek