loading
views

Uitzendbranche geeft voorzet participatietop

8 juni 2007

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten bemiddeld worden naar werk. Op de participatietop zal het kabinet hierover in overleg gaan met sociale partners en de gemeenten. Met de juiste maatregelen kan de uitzendsector in 2008 ruim 250.000 mensen uit een achterstand aan het werk helpen.

In 2006 bemiddelde de uitzendbranche ruim 730.000 mensen naar werk en vervulde daarmee 1,3 miljoen arbeidsplaatsen. Daarmee is de uitzendsector de grootste werkgever in Nederland. Ruim een kwart van de uitzendkrachten behoort tot de groep met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroepen met achterstand
De uitzendbranche wil meer kandidaten uit de doelgroepen met een achterstand aan het werk helpen, maar dan moet er nog wel een aantal maatregelen genomen worden. Mèt de juiste activerende maatregelen zal de uitzendbranche in 2008 dan naar verwachting 250.000 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen helpen. Dat is ruim 30% van alle uitzendkrachten.

Stimuleringsmaatregelen
Volgens de ABU zijn er vier belangrijke stimuleringsmaatregelen nodig om de ambitie waar te kunnen maken:
• Betere publiek private samenwerking met heldere taakafbakening;
• De uitzendbranche als opleider, stagebegeleider en leerwerk bedrijf;
• Ontwikkeling van een markt voor persoonlijke dienstverlening;
• Effectieve inzet beschikbare publieke gelden.

In nauwe samenspraak
Het ABU-plan is in tegenstelling tot wat in de media gesuggereerd wordt in nauwe samenspraak met andere organisaties tot stand gekomen, waaronder VNO-NCW en past in die zin ook naadloos bij de plannen van het VNO-NCW met daarnaast een aantal specifieke voor de uitzendsector noodzakelijke aspecten, waardoor één en ander ook daadwerkelijk kan slagen.

Bron: ABU, 8 juni 2007
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek