loading
views

NVP: terughoudendheid anoniem solliciteren

8 juni 2007

De Commissie NVP Sollicitatiecode vindt dat enige terughoudendheid rondom anoniem solliciteren past. Met anoniem solliciteren worden de vooroordelen van de werkgever immers niet weggehaald.

Al enige tijd circuleren berichten in de media rond het onderwerp ‘anoniem solliciteren’. Vorig jaar is een proef in de Gemeente Nijmegen gestart waarbij in sollicitatiebrieven de naam van de sollicitant wordt weggehaald. Uitzendorganisatie Manpower maakte deze week bekend met een proef anoniem solliciteren te beginnen. De achterliggende gedachte van het anoniem solliciteren is dat de al of niet allochtone sollicitant een eerlijke kans op de arbeidsmarkt krijgt.

Mentaliteitsverandering
De Commissie NVP Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) vindt echter dat bij de ontwikkelingen rondom het anoniem solliciteren ook enige terughoudendheid past. De vraag rijst immers of dit een daadwerkelijke oplossing is van de onderliggende problematiek en of hiermee niet louter sprake is van symptoombestrijding. Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig. Met anoniem solliciteren worden eventuele vooroordelen of slechte ervaringen van werkgevers niet daadwerkelijk weggehaald, maar wordt het werving- en selectieproces aangepast. De NVP Sollicitatiecode (pdf) is gericht op een eerlijke kans voor iedereen en voorziet werkgevers in een goed werving- en selectieproces. Daarbij past uiteindelijk geen blijvende en volledige anonimiteit.

Anonieme briefselectie
De Commissie NVP Sollicitatiecode plaatst dan ook een kanttekening bij de term ‘anoniem solliciteren’. Immers, in vrijwel iedere sollicitatieprocedure zal een persoonlijke beoordeling, dan wel selectie plaatsvinden. Er is slechts sprake van een anonieme briefselectie. Een verdere anonieme selectie kan wellicht plaatsvinden bij orkesten waar violisten achter een gordijn hun spel ten gehore brengen, maar bij een uitzendbureau waar tijdelijke krachten zich komen inschrijven, zal vroeg of laat de anonimiteit doorbroken (moeten) worden, aldus de Commissie NVP Sollicitatiecode.

Krapte arbeidsmarkt
De Commissie NVP Sollicitatiecode is van mening dat de eventuele dwang om niet te discrimineren nu vaak door de krapte op de arbeidsmarkt wordt bepaald.

Bron: NVP, 8 juni 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek