loading
views

Regelgeving rookvrije werkplek

5 juni 2007

De wet- en regelgeving omtrent de rookvrije werkplek is sinds 1 januari 2004 van kracht. Het is een van de instrumenten om tabaksgebruik terug te dringen en werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door meeroken. Iedere werknemer heeft volgens de Tabakswet recht op een rookvrije werkplek.

Dit betekent in de praktijk dat er in bedrijven niet mag worden gerookt in de ruimten waar werknemers hun werkzaamheden uitvoeren. Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen werken zonder hinder of overlast te ondervinden van tabaksrook. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer bij de overheid of in het bedrijfsleven werkt.

Kantines ook rookvrij
Het recht op een rookvrije werkplek geldt voor werkkamers en voor alle ruimten waar werknemers kunnen komen zoals trappen, hallen, gangen, liften, toiletten, wachtruimten, recreatieruimten, kantines en dergelijke. Een werkgever kan wel voor rokers een afgesloten rookruimte maken, als deze maar geen overlast veroorzaakt naar omliggende ruimten. De werkgever is hiertoe niet verplicht.

Uitzonderingen
De Tabakswet voorziet in de mogelijkheid om door middel van nadere regelgeving uitzonderingen te maken op de rookvrije werkplek. Het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek bepaalt dat in de volgende ruimten wel mag worden gerookt:
–  de voor publiek bestemde delen van horeca-inrichtingen
–  de voor publiek bestemde horecadelen van inrichtingen voor podiumkunsten
–  de voor publiek bestemde delen van speelautomatenhallen
–  de voor publiek bestemde delen van tabaksspeciaalzaken
–  internationaal en buitenlands personenvervoer dat aan bepaalde voorwaarden voldoet
–  ruimten ten aanzien waarvan de werkgever geen zeggenschap over de gebruiksregels kan doen gelden
–  als privé aan te merken ruimten
–  speciale afgesloten rookruimten
–  de open lucht

Boetes bij overtreding
Werkgevers die tekort schieten kunnen een boete krijgen van € 300 voor de eerste overtreding tot € 2.400 bij herhaling.

Bron: FlexService Solutions, 5 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek