loading
views

Principeakkoord CAO Betonproducten 2007-20095 juni 2007

Naam
CAO Betonproductenindustrie

CAO-tekst
CAO voor de betonproductenindustrie 2007-2009

Looptijd
1 maart 2007 tot 1 maart 2009

CAO-code t.b.v. loonheffing
83

Aantal werknemers
10.000

Partijen
Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)
FNV Bondgenoten,
CNV BedrijvenBond
De Unie

Loonmutaties
1 maart 2007 structureel 2,75%
1 maart 2008 structureel 3%

Arbeidsvoorwaarden
Er is een geoorloofd verzuim aangeboden van ½ dag bij partnerregistratie. Wat betreft overwerk blijft artikel 9 lid 4 van de CAO gehandhaafd. Verder zullen partijen gezamenlijk het project Arbeidsveiligheid in gaan, wat leidt tot een Arbo-catalogus.  Er worden alleen tekstuele wijzigingen in de CAO doorgevoerd. Er komen geen inhoudelijke wijzigingen.

CAO-akkoord
Bron: De Unie, Bericht over CAO Principeakkoord Betonproductenindustrie 5 juni 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek