loading
views

Pensioenafspraak CAO Uitzendkrachten

5 juni 2007 

Naam
CAO Uitzendkrachten

Aantal werknemers
224000 (flexwerkers)

Looptijd
1 januari 2008 tot 1 april 2009

Partijen
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
CNV DienstenBond
FNV Bondgenoten
De Unie

Loonmutaties
2 juli 2007 structureel 3% erbij

Arbeidsvoorwaarden: nieuwe pensioenregeling
De nieuwe regeling bestaat uit twee aparte delen. De huidige pensioenregeling wordt voortgezet voor fase A uitzendkrachten echter de premie komt geheel ten laste van de werkgever. Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase B (bepaalde tijd) en fase C (onbepaalde tijd) geldt een verbeterd pensioen. De nieuwe pensioenregeling met een intredeleeftijd van 21 jaar betekent een sterke verbetering voor uitzendkrachten in fase B en C. Het fase B/C pensioen is een regeling op basis van beschikbare premie dat voorziet in de vorming van een pensioenkapitaal ten behoeve van de aankoop van een ouderdomspensioen en/of een partnerpensioen met een nabestaandenpensioen. De inleg van de premie vindt plaats volgens een leeftijdsafhankelijke staffel. De premie voor de pensioenregeling komt voor 1/3 voor rekening van de werknemer en voor 2/3 voor rekening van de werkgever. Voor de werknemers geldt een doorsneepremie. Ook voor fase A uitzendkrachten is een verbetering overeengekomen. De pensioenpremie a 2,6 % komt nu helemaal ten laste van de werkgever. Het fase A pensioen betreft verder een ongewijzigde voortzetting van de huidige pensioenregeling: een pensioenstelsel op basis van beschikbare premie met een intredeleeftijd van 21 jaar en een wachttermijn van 26 gewerkte weken. De pensioenregeling voor fase A uitzendkrachten wijkt af van de nieuwe pensioenwet die een wachttijd voorschrijft van maximaal 2 maanden. Echter, de uitzendsector wordt in het eerste half jaar gekenmerkt door een enorme in- en uitstroom van uitzendkrachten. Pensioenopbouw heeft dan weinig zin en brengen enorme administratieve lasten met zich mee. De partijen roepen de minister en het parlement op om een uitzondering te realiseren voor de uitzendsector en treden daarover met hen op zeer korte termijn in gesprek.

Cao-code t.b.v loonheffing
633

CAO-tekst
Bron: CAO Uitzendkrachten 2004-2009

CAO-akkoord
Bron: ABU Bericht over principeakkoord CAO Uitzendkrachten 1 januari 2008 tot 1 april 2009
 

 

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek