loading
views

ABU richt de SETU op

2 juni 2007

De ABU heeft onlangs de Stichting Electronische Transacties Uitzendbranche (SETU) opgericht. SETU zorgt voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de uitzendbranche.

In de uitzendbranche is digitalisering niet meer tegen te houden. Probleem is alleen dat niet alle systemen en bestanden met elkaar kunnen communiceren. Om dat probleem op te lossen is de Stichting Elektronische Transactie Uitzendbranche (SETU) opgericht. SETU vereenvoudigt het uitzendproces en zorgt voor kostenbesparing.

Standaardisatie berichtenverkeer
Er is een tijd geweest dat voor iedere handeling binnen de uitzendbranche papier moest worden aangeleverd. Door de toenemende digitalisering behoort dat vrijwel tot het verleden. Informatie tussen uitzendonderneming en inlener wordt tegenwoordig langs digitale weg uitgewisseld. De verwerking verloopt sneller, de kans op fouten is kleiner en er is aanzienlijk minder administratieve rompslomp. Steeds meer uitzendbureaus ontdekken deze voordelen. Daarmee groeit de behoefte aan standaardisatie op het gebied van elektronisch berichtenverkeer.

Afspraken op internationaal niveau
Om in standaardisatie te voorzien, hebben grote uitzendondernemingen op internationaal niveau afspraken gemaakt met inleners en kennisinstellingen. Zo is voor de uitzendsector de standaard HR-XML/SIDES ontwikkeld. Inleners en uitzendbureaus die software gebruiken die op deze standaard is gebaseerd, kunnen moeiteloos informatie met elkaar uitwisselen. Een Nederlandse werkgroep waarin ABU-leden zitting hadden, heeft deze standaard vertaald naar de Nederlandse situatie. Op basis van deze versie zijn in Nederland al verschillende programma’s op de markt gekomen. Om ervoor te zorgen dat deze standaard goed wordt beheerd en steeds up to date blijft, heeft de ABU de SETU opgericht. Als uitzendonderneming kunt u participant worden van de SETU en profiteren van de voordelen:

Kostenbesparing
SETU vereenvoudigt het totale uitzendproces en zorgt ervoor dat de kosten worden gereduceerd. Door actief mee te doen in deze ontwikkelingen kunt u een voorsprong op de concurrentie nemen, efficiënter met uw klanten communiceren, sneller gegevens verwerken en administratieve rompslomp verminderen.

Support
Via een helpdesk biedt de SETU u deskundige en professionele ondersteuning als u op basis van de standaard HR-XML/SIDES software wilt implementeren. De SETU zorgt voor heldere documentatie en informatievoorziening.

Ontwikkeling en beheer
De SETU ontwikkelt en beheert Nederlandse uitbreidingen op de standaard en richtlijnen voor de implementatie. Op dit moment zijn er al standaard berichten voor het urenbriefje en de factuur. In de nabije toekomst komen er berichten voor alle onderdelen van het aanvraag- en inleenproces. Als participant profiteert u mee met deze ontwikkelingen en kunt u uw voordeel doen met deze nieuwe producten.

Invloed
Om ervoor te zorgen dat nieuwe berichten standaarden zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen, kunt u als uitzendondernemer door SETU worden betrokken bij het ontwikkelproces. U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van werkgroepen. Ook kunt u zelf deelnemen in deze werkgroepen.

Inzicht in relevante ontwikkelingen
Ook in veel andere sectoren zijn initiatieven op het gebied van elektronische informatieuitwisseling. Voor u als uitzendondernemer is het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen zich voordoen. Door deel te nemen in werkgroepen legt u contact met vertegenwoordigers van andere bedrijven. Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronische standaardisatie.

Bron: ABU, 2 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek