loading
views

Arbeidsmobiliteit

1 juni 2007

In het eerste kwartaal van 2007 is het belang van ‘inhoud van het werk’ significant gestegen ten opzichte van de eerste kwartalen van 2005 en 2006. Ook de work-life balance is belangrijker geworden voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking.

Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group waarin maandelijks 1.400 personen worden ondervraagd over onder meer hun arbeidsmotieven, arbeidsmobiliteit en media- en oriëntatiegedrag.

Belang inhoud werk significant gestegen
In het eerste kwartaal van 2007 zijn de vijf belangrijkste redenen om voor een (nieuwe) werkgever te kiezen (1) werksfeer, (2) salaris, (3) inhoud van het werk, (4) vast contract en (5) uitdaging van het werk. Ook in het eerste kwartaal van 2005 en 2006 bepaalden deze pullfactoren de top 5, zij het in een iets andere volgorde. Meest opvallend in het eerste kwartaal van 2007 is de significante stijging van het belang van ‘inhoud van het werk’ (+8% t.o.v. het eerste kwartaal van 2005). Andere opvallende stijgers in de lijst zijn ‘aansluiting vinden bij persoonlijke idealen’ (+6%) en ‘de mogelijkheid om parttime te werken’ (+5%). Meest opvallende daler is ‘doorgroeimogelijkheden’ (-5%) gevolgd door salaris (-3%), vast contract (-3%) en secundaire arbeidsvoorwaarden (-3%). Werkbeleving en de work-life balance blijven daarmee sterk aan belang winnen ten opzichte van carrièremogelijkheden en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen (pullfactoren)
Werksfeer 59%
Salaris 58%
Inhoud van het werk 50%
Vast contract 40%
Uitdaging van het werk 39%
Makkelijk te bereiken 28%
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden/CAO 27%
Flexibele werktijden 27%
Doorgroeimogelijkheden 23%
Mogelijkheid om parttime te werken 23%
Acceptabele werkdruk 18%
Verantwoordelijkheid 17%
Opleidingsmogelijkheden 16%
Aansluiting vinden bij persoonlijke idealen 15%
Aansprekende producten/diensten 11%

Stijging ‘inhoud werk’
Veranderingen in beweegredenen voor een (nieuwe) werkgever verlopen normaliter zeer geleidelijk over de jaren. De enorme stijging van de ‘inhoud van het werk’ is hierin een opvallende uitzondering. Een mogelijke oorzaak kan gevonden worden in het record aantal openstaande vacatures in Nederland. Daardoor is er voor de meeste werknemers weer iets te kiezen. Dit wordt onderstreept door het toegenomen belang dat iemand bij de keuze voor een werkgever hecht aan het ‘vinden van aansluiting bij persoonlijke idealen’ (+6%). Aangezien de verwachting is dat het aantal openstaande vacatures in de komende kwartalen alleen maar zal toenemen, zal in de arbeidsmarktcommunicatie naast het verkopen van de werkgever (employer branding) het verkopen van de baan (jobmarketing) steeds belangrijker worden.

Work-life balance
‘Makkelijk te bereiken’, ‘flexibele werktijden’, ‘de mogelijkheid om parttime te werken’ en ‘acceptabele werkdruk’ hebben in 2007 allen aan belang gewonnen ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Work-life balance is zeer duidelijk een steeds belangrijker issue voor de Nederlandse werknemer. Aan de andere kant zien we een afname van het belang van ‘doorgroeimogelijkheden’ wat ook een kleiner belang impliceert aan de ‘work’ kant van de balance. Werkgevers komen hierdoor voor een aantal interessante keuzes te staan in de komende jaren. Enerzijds verliest de arbeidsmarkt veel mensen door de vergrijzing. Anderzijds hechten mensen die op de arbeidsmarkt blijven meer waarde aan hun work-life balance, wat vaak impliceert dat er minder uren gewerkt worden. Voor werkgevers wordt het daarom essentieel om een oplossing te vinden die tegemoet komt aan de wensen van werknemers en tevens zorgt dat het gemiddeld aantal uren dat gewerkt wordt niet afneemt.

Bron: Intelligence Group, 1 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek