loading
views

Vrijwilligersregeling

27 april 2007

In het algemeen overleg van 26 oktober 2006 over het kabinetsplan aanpak administratieve lasten hebben de Tweede Kamerleden Aptroot en Koopmans aandacht gevraagd voor de vrijwilligersregeling. Daarbij bleek dat deze leden ervan uitgingen dat vrijwilligersorganisaties een urenadministratie zouden moeten bijhouden.

In de brief d.d. 27-04-2007 van staatssecretaris van Financien de Jager zegt hij daarover o.a. het volgende:

“De Belastingdienst heeft in het kader van de uitvoeringscoördinatie het standpunt ingenomen dat men voor alle vrijwilligers op voorhand ervan uitgaat dat bij een vergoeding van ten hoogste € 4,50 per uur geen sprake is van een marktconforme beloning (dit komt overeen met 80% van het wettelijk minimum uurloon). Dit is dus geen verzwaring van de regeling, maar een voor iedereen duidelijke afbakening die vooral nuttig zal zijn voor vrijwilligersorganisaties die hun vrijwilligers per uur willen betalen. Het noemen van het uurbedrag van € 4,50 door de Belastingdienst betekent niet dat vrijwilligersorganisaties daardoor een urenadministratie zouden moeten gaan bijhouden. De ervaring leert dat vrijwilligers in verreweg de meeste gevallen geen enkele vergoeding krijgen of dat zij slechts een vergoeding ontvangen voor gedeclareerde kosten. In die gevallen is er dus in ieder geval geen probleem. En indien vrijwilligers wel een afzonderlijke vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen, zal er in de meeste situaties vrij snel kunnen worden aangenomen dat sprake is van een niet-marktconforme vergoeding. De meeste vrijwilligers zijn immers zo veel uur met hun activiteiten bezig dat direct duidelijk zal zijn dat geen sprake is van een marktconforme vergoeding. In de situaties dat daaraan wel twijfel kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat de organisatie een beloning per uur betaalt, zal men uiteraard ook zelf willen vastleggen aan welke personen bepaalde vergoedingen zijn betaald. De vrijwilligersorganisatie heeft dus een eigen belang bij een vastlegging van bepaalde gegevens. In de verhouding tot de Belastingdienst gaat het erom dat men desgevraagd aannemelijk kan maken dat de vergoeding niet hoger is dan € 4,50 per uur.”

Bron: Ministerie van Financien, 27 april 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek