loading
views

Afspraken bouw en uitzendbranche

27 april 2007

De bouwnijverheid en de uitzendbranche hebben opnieuw goede afspraken gemaakt. Donderdag 26 april kwamen alle partijen bij de CAO voor de Bouwnijverheid en de CAO voor Uitzendkrachten overeen dat het ‘uitzendakkoord’ van eind 2005 wordt verlengd tot 1 april 2008. Dat betekent dat het grootste deel van de afspraken in de bouw ook van toepassing is op mensen die worden uitgezonden via bureaus die zijn aangesloten bij ABU en NBBU.

Beide branches gaan inniger samenwerken in de naleving van alle afspraken. Het Bureau Naleving Bouw en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten streven naar een gezamenlijke aanpak van de naleving voor buitenlandse uitzendkrachten. Verder willen de opleidingsdeskundigen van beide branches bekijken of uitzendbureaus meer kunnen betekenen voor de instroom van jongeren en nieuwe doelgroepen.

Bouwvakkers
De datum van 1 april 2008 loopt gelijk met de looptijd van de huidige uitzend-cao. De cao voor de bouwnijverheid loopt door tot 1 juli 2009, tot die datum blijven wél de bestaande pensioenafspraken met de uitzendbranche onverkort van kracht. Of er moeten veranderingen komen in de pensioenregeling voor uitzendkrachten; dan gaan alle partijen opnieuw het gesprek aan. FNV Bouw wijst erop dat bouwvakkers het best af zijn bij een uitzendbureau dat is aangesloten bij ABU of NBBU. Deze uitzendbureaus doen namelijk ook afdracht aan het bedrijfspensioenfonds voor de bouw.

Geen lid van ABU of NBBU
In het algemeen geldt de volledige bouw-cao voor uitzendbureaus die voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis uitzendkrachten naar de bouw uitzenden en geen lid zijn van de ABU of NBBU. Voor leden van de ABU en NBBU en bureaus die voor 50% of minder naar de bouw uitzenden gelden specifieke bepalingen, met een onderscheid naar vakkrachten en nieuwkomers. Deze afspraken omvatten niet alleen het bouwplaatspersoneel maar ook de functies van uitvoerend, technisch en administratief personeel, de uta.

Bron: FNV, 27 APRIL 2007

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek