loading
views

Arbeidsproductiviteitsgroei

24 april 2007

Nederland heeft kansen de groei van arbeidsproductiviteit en daarmee de structurele economische groei te versnellen. Dat blijkt uit onderzoek. Wel moet de overheid daarvoor stappen nemen, zoals de regeldruk beperken.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Versnellen arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland’. Staatssecretaris Heemskerk (EZ) zei in een reactie dat de uitkomsten mede richting geven aan het beleidsplan voor de pijler ‘Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie’ uit het coalitieakkoord. Dit plan verschijnt in juni.

Productiviteitsniveau
De onderzoekers constateren dat het productiviteitsniveau van Nederlandse bedrijven hoog is, maar dat de groei daarvan achterblijft bij andere landen. Dit komt door een gebrek aan dynamiek en vernieuwing. Ook lopen de bedrijven achter bij het benutten van innovatieve methoden en technieken. Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens het rapport dat overheidsbeleid het bedrijven vaak moeilijk maakt zich aan te passen en te concurreren.

Drie stappen
De onderzoekers zien mogelijkheden voor gemiddeld 2% hogere productiviteitsgroei per jaar in de sectoren detailhandel, groothandel, transport en logistiek, bouw en metaal. De overheid moet daarvoor wel drie stappen nemen:
• De regeldruk aanpakken. Daarbij gaat het niet alleen om administratieve lasten, maar nog meer om de regels die de ruimte beperken om te ondernemen en innoveren. Omdat de invloed van belemmerende regels verschilt per sector, is een aanpak op maat nodig.
• De arbeidsmarkt flexibiliseren: flexibele contracten, meer prestatiebeloning en flexibelere arbeidstijden.
• De beschikbaarheid verbeteren van goed en passend opgeleid personeel. Daarbij gaat het vooral om een goede aansluiting van (beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt.

Bron: Regering, 24 april 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek