loading
views

FNV: benut vrouwelijke arbeidskrachten

20 april 2007

Zo’n anderhalf miljoen vrouwen zonder betaald werk zouden aan de slag willen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Uitgaande van de gemiddelde arbeidstijd onder werkende vrouwen van 29 uur komt dat op circa 1 miljoen fulltime. Dit is de uitslag van het onderzoek Vrouwenparticipatie 2007 uitgevoerd in opdracht van de FNV. Met vijf aanbevelingen roept de FNV kabinet en werkgevers op om dat potentieel vrij te spelen en meer vrouwen meer mogelijkheden te bieden deel te nemen aan het arbeidsproces.

Naast het inschakelen van vrouwen zonder werk, ligt er bovendien onbenut potentieel bij de deeltijdwerkers. Een kwart van de werkende vrouwen zegt meer uren te willen werken. Dit zijn vooral alleenstaande moeders en moeders met een partner tot 55 jaar. Zestig procent, veelal vrouwen met een MBO-opleiding of lager, geeft aan hetzelfde aantal uren te willen werken. Slechts veertien procent geeft aan minder te willen werken. Dit zijn juist vaak vrouwen met een HBO of universitaire opleiding.

Hoge kosten kinderopvang
De belangrijkste redenen om niet meer uren en zelfs minder willen werken zijn: hoge kosten voor kinderopvang (10 procent), geen toestemming van de werkgever (3 procent) en weerstand van vrouwen om hun kinderen nog meer uren te laten opvangen (37 procent).
Dat laatste zou pleiten voor een andere werkverdeling tussen partners met een grotere rol voor vaders bij de opvang en verzorging van kinderen. Dit laatste kan ook bijdragen aan de oplossing voor een ander probleem dat ruim de helft van de vrouwen noemt: de druk van de combinatie werk en privé. Werkende vrouwen vinden dat zij niet genoeg tijd hebben voor zichzelf en voor contacten met vrienden, familie en kennissen.

Participatietop
De FNV heeft het onderzoek Vrouwenparticipatie 2007 laten doen met het oog op de participatietop met kabinet en werkgevers dit voorjaar. Daar wil de vakcentrale afspraken maken over meer banen voor de honderdduizenden die nu staan te trappelen om mee te doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vrouwen, oudere werklozen en allochtonen. De FNV doet voorstellen om in een gezamenlijke inspanning met werkgevers en kabinet tussen nu en 2025 honderdduizenden mensen extra aan het werk te helpen.

Bron: FNV, 20 april 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek