loading
views

Woon-werk balans

19 april 2007

Printerfabrikant Lexmark organiseerde de afgelopen maanden een grootschalig Europees marktonderzoek, waarin gepolst werd naar de werkomgeving van de toekomst. ‘All in a day’s work’ schetst een beeld van de kantooromgeving anno 2016, waarbij de hamvraag luidt: thuiswerk, ja of nee?

De woon-werk balans van de eenentwintigste eeuw verschilt van de voorgaande decennia. Werken van thuis uit heeft algemeen zijn intrede gedaan. Sommige bedrijven zweren bij het concept, andere staan er wantrouwend tegenover. Vandaag werkt de gemiddelde Europeaan 1 uur en 14 minuten per dag van thuis uit. De Belg scoort met 1 uur en 5 minuten iets lager. Het houdt hier niet bij op. Volgens ‘All in a day’s work’, het Europese onderzoek van Lexmark, zit het van thuis uit werken in de lift en zal de komende tien jaar nog fors toenemen. Meer nog: 57% van de Belgen gelooft dat er tegen 2016 geen sprake meer zal zijn van het traditionele 9-tot-5 werkscenario. 39% van de Belgen gaat zelfs zo ver dat ze het “kantoor” in zijn huidige vorm tegen 2016 zien verdwijnen. Vooral het pak en de das delven het onderspit: ruim drie vierden van de ondervraagde Belgen verwijzen deze ‘kantooraccessoires’ naar de vergeetput.

Tijdverspilling
Werkgevers mogen dan al weifelachtig staan tegenover het productiviteitsgehalte van thuiswerk, ‘All in a day’s work’ legt duidelijk enkele frappante vaststellingen bloot inzake de productiviteit op kantoor. Het Europese gemiddelde spreekt namelijk van 15 % tijdsverspilling per dag op kantoor. Ook de Belgen delen deze mening. Bijna de helft van de Belgen geeft toe tijd te verspillen aan koffiepauzes. 41% van de ondervraagden erkent te roddelen met collega’s. 5% plant zelfs zijn of haar volgende vakantie op kantoor. 3% zoekt een andere job tijdens de kantooruren. Bijna een vijfde van de Belgen leest doodleuk zijn of haar krant op kantoor. Een vierde maakt zich schuldig aan het versturen van e-mails naar vrienden. Ook rookpauzes betekenen voor 16% van de Belgen een vorm van tijdsverspilling. Bijna de helft surft op het internet tijdens de kantooruren, 8% luistert naar muziek.

Thuiswerk
Een kwart van de Belgen beweert even productief of zelfs productiever te zijn als ze van thuis uit werken. Er zouden thuis minder verstrooiingen zijn dan op het kantoor, waardoor de aandacht minder afgeleid wordt. Ruim een op tien Belgen beweert ’s avonds het meest productief te zijn, waardoor werken van thuis uit de productiviteit ten goede komt. Slechts 2% zou een productiviteitspiek hebben net na het ontwaken, dus voor de kantooruren. Dit ligt lager dan het Europese gemiddelde. Vooral mensen die actief zijn in de telecommunicatiesector zijn een grote voorstander van thuiswerk: 13% beweert productiever te zijn thuis. In de medische sector bijvoorbeeld is dat slechts 3%.

Multifunctionele thuiswerker
Mensen die van thuis uit werken, ontwikkelen bovendien bijkomende vaardigheden, die de algemene productiviteit ten goede komen. Zo bekwaamde 43% van de Belgen zich in financieel management, ontwikkelde 31% zijn presentatievaardigheden en versterkte 48% zijn time management. Iets meer dan de helft van de Belgen breidde zijn IT-kennis uit, 29% gaf aan zijn people management vaardigheden te verbeteren. Thuiswerk zou ook de creativiteit bevorderen, zo beweert 55% van de ondervraagde Belgen.

Bron: Crooze, 19 april 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek