loading
views

Werkgevers geloven zieke niet

16 april 2007

Veel Europese werkgevers zijn ervan overtuigd dat werknemers niet écht ziek zijn als zij verzuimen. Bovendien denkt een groot aantal van hen dat ziekteverzuim de oorzaak is van een slechte gezondheid. Daarom geeft 27 procent de werknemers financiële prikkels in de hoop dat ze zich minder vaak ziek melden. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer Human Resource Consulting.

De meningen over de vraag of deze ‘incentives’ (prikkels) zoals waardebonnen en bonussen moreel verantwoord zijn, zijn erg verdeeld. Sommige werkgevers, voornamelijk in Groot-Brittannië, zijn bezorgd dat er in toenemende mate presenteïsme zal optreden, oftewel het fenomeen dat werknemers worden aangemoedigd toch naar hun werk te komen terwijl ze eigenlijk echt ziek zijn.

Gezondheidsvoorzieningen
Om het verzuimrisico te verminderen biedt bijna de helft (49%) van de respondenten gezondheidsvoorzieningen aan in hun organisatie. Bij deze organisaties is de gezondheidscheck het meest populair, 60% biedt deze voorziening. Interessant is dat Zuid-Europa hierin leidend is met 78% gevolg door Oost-Europa met 76% vergeleken met Noord-Europa 49%. Het lidmaatschap van een fitnesscenter is in Oost-Europa ook erg populair, maar liefst 54% van de organisaties biedt dit aan tegen 32% en 27% in respectievelijk Noord- en Zuid-Europa. Stoppen met roken heeft in Oost-Europa geen prioriteit, slechts 13% van de respondenten biedt een ‘stoppen met roken programma’ aan, in tegenstelling tot Zuid- en Noord-Europa met respectievelijk 39% en 33%.

Oorzaken van verzuim
Werkgevers verschillen van mening met betrekking tot het percentage van verzuim wat toe te dichten is aan het echt ziek zijn van werknemers. Het onderzoek concludeert dat meer dan een kwart van de respondenten van mening is dat minder dan 20% van het verzuim gebaseerd is op echt ziek zijn. Verder is een kwart van de respondenten van mening dat 80% van alle dagen dat een werknemer niet op zijn werkplek aanwezig is de oorzaak is van een slechte gezondheid.

Antidiscriminatie wetgeving
Van de respondenten geeft 22% aan dat zij zich zorgen maken dat de antidiscriminatie wetgeving, op het gebied van leeftijd, geslacht en arbeidsongeschiktheid, hen ervan zal weerhouden om verzuim tijdig en adequaat te managen. De zorgen om deze kwestie zijn het grootste in Oost-Europa, Duistland (bijna 1 op de 3 respondenten) en Frankrijk (meer dan 1 op de 4 respondenten). De verschillende Europese richtlijnen zijn inconsequent geïnterpreteerd, dit heeft voor veel verwarring gezorgd bij werkgevers. Wanneer organisaties verzuimzaken bekijken hebben zij het gevoel dat ze alles moeten dubbelchecken om er zeker van te zijn dat ze vanuit het juridische perspectief niet de fout in gaan. Meer begeleiding vanuit de verschillende Europese overheden kan organisaties helpen bij het ontrafelen van lastige wetgeving.

Vergrijzing
De vergrijzing zal volgens 58% van de respondenten stijgende ziektekosten met zich meebrengen. Omdat werknemers door versoberde pensioenvoorzieningen aangemoedigd worden om langer te werken zal de gemiddelde leeftijd van werknemers de komende jaren aanzienlijk toenemen. De impact hiervan op werknemers in Europa zal erg afhangen van de overheidsvoorzieningen in het eigen land.  Maar in het algemeen zijn de respondenten in Zuid Europa bezorgder over deze stijgende kosten dan diegene in Oost Europa.

Bron: Mercer Human Resource Consulting, 16 april 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek