loading
views

Jurisprudentie: gedrag van derde

April 2007

Intimiderend gedrag
De kantonrechter te Schiedam heeft een werkneemster het onbehoorlijke en agressieve gedrag van haar echtgenoot jegens haar collega aangerekend. De collega van de werkneemster in kwestie zou tijdens het werk een middelvinger naar haar opgestoken hebben. De werkneemster voelde zich hierdoor onheus bejegend en was zodanig beledigd en overstuur dat zij na dit incident direct naar huis is gegaan. Aan het eind van de betreffende werkdag is de werkneemster, in gezelschap van haar man, teruggekeerd op haar werkplek om verhaal te halen bij haar collega. De echtgenoot van de werkneemster had onder de collega’s van de werkneemster al de naam agressief en licht ontvlambaar te zijn. Deze reputatie bleek terecht te zijn, want de man schold de collega uit en kwam hierbij zeer intimiderend over.

Gedrag echtgenoot verwijtbaar
Dit incident ging voor de werkgever veel te ver en hij wendde zich dan ook tot de kantonrechter met een ontbindingsverzoek. Het verweer van werkneemster komt er op neer dat zij van mening is dat de gedragingen van haar echtgenoot niet aan haar verweten kunnen worden. Hierbij komt nog eens dat de werkgever op had moeten treden tegen het beledigende gedrag van de collega, aldus de werkneemster. De werkneemster beroept zich erop dat de werkgever zijn werkneemster in bescherming had moeten nemen tegen de pesterijen van haar collega. Zij verzoekt de kantonrechter dan ook haar een ontbindingsvergoeding toe te kennen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst
De kantonrechter is van mening dat een goede samenwerking in de toekomst niet meer tot de mogelijkheden behoort en ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst. Voor de beoordeling van de hoogte van een beëindigingsvergoeding is volgens de kantonrechter van belang dat de werkneemster niet heeft getracht haar echtgenoot ”ervan te weerhouden zijn gram te halen”. Dit is verwijtbaar, aldus de kantonrechter. Dat de werkneemster het slachtoffer zou zijn van het pesten door haar collega en dat haar werkgever haar daartegen onvoldoende beschermd zou hebben, rechtvaardigt niet dat haar echtgenoot op een dergelijke wijze in de kwestie met de collega betrokken is geraakt. Het onbehoorlijke gedrag van haar echtgenoot wordt de werkneemster dus aangerekend, omdat zij niet heeft geprobeerd hem van dit gedrag te weerhouden. De kantonrechter kent de werkneemster dan ook een vergoeding toe ‘beneden neutraal’ en stelt de correctiefactor op C=0,4.

Bron: uitspraak niet gepubliceerd

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek