loading
views

AVV CAO Technische Groothandel 2007

AVV CAO Technische Groothandel 2007


12 april 2007

Download: AVV CAO Technische Groothandel 2007

De minister heeft de bepalingen van de CAO voor de Technische Groothandel 2007 algemeen verbindend verklaard. Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 11-04-2007, nr. 70, onder UAW Nr. 10648. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008 en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer >

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek