loading
views

Cao-loonstijging begin 2007 afgenomen

10 april 2007

In het eerste kwartaal 2007 zijn de cao-lonen met 1,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is minder dan in 2006, toen de stijging 2,0 procent bedroeg.

De bijzondere beloningen droegen in het eerste kwartaal van 2007 met 0,1 procent nauwelijks bij aan de cao-loonstijging. In 2006 namen de bijzondere beloningen nog fors toe met 0,4 procent. Deze toename kwam doordat werkgevers gingen bijdragen aan de levensloopregeling en ziektekosten. Deze bijdragen zijn in het eerste kwartaal van 2007 vrijwel hetzelfde gebleven.

87% van de cao’s
De voorlopige uitkomsten zijn gebaseerd op 87 procent van de cao’s. In de meeste bedrijfstakken week de cao-loonstijging weinig af van het gemiddelde van 1,4 procent. De bedrijfstak handel kende in het eerste kwartaal de grootste loonstijging met 1,8 procent, gevolgd door de energie- en waterleidingbedrijven. De handel behoorde in 2006 nog tot de bedrijfstakken met de laagste loonstijgingen. De kleinste stijging werd met 0,8 procent gemeten in het openbaar bestuur. In 2006 had deze bedrijfstak door hoge groei van de bijzondere beloningen nog een van de grootste cao-loonstijgingen.

Contractuele loonkostenstijging
De contractuele loonkostenstijging is in het eerste kwartaal van 2007 toegenomen tot 1,5 procent. De loonkostenstijging is vrijwel gelijk aan de cao-loonstijging. In 2006 was de stijging van de loonkosten maar de helft van die van het cao-loon. Dit kwam vooral door lagere werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid, (pre)pensioen. In het eerste kwartaal van 2007 is het totaal van de werkgeverspremies vrijwel gelijk gebleven.

Bron: CBS, 10 april 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek