loading
views

Te lange werktijden bij de politie

5 april 2007

De politie werkt bij sommige onderdelen vaak te lang, met name bij arrestatieteams en de mobiele eenheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie naar het naleven van de Arbeidstijdenwet in 2006.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rapport hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat 24 van de 26 politiekorpsen in Nederland zich niet altijd aan de wettelijke regels houden. De Arbeidsinspectie constateerde bij de betrokken korpsen gemiddeld 12 overtredingen. Dit leidde tot 274 waarschuwingen en 27 boetes.

Een plan en afspraken
Het onderzoek is niet representatief voor de hele politie, maar geeft wel een goed beeld van bepaalde onderdelen. De Arbeidsinspectie heeft hier al eerder naar gekeken, na invoering van de Arbeidstijdenwet (1996), waarna de politie  zelf maatregelen nam. Bij bijvoorbeeld de recherche en arrestatieteams bleven echter knelpunten bestaan. De Raad van Hoofdcommissarissen heeft nu een plan gemaakt om naleven van de wettelijke regels bij alle korpsen binnen drie jaar op orde te brengen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft hierover afspraken gemaakt met de korpsbeheerders. Naar de oorzaken van de overtredingen wordt onderzoek gedaan.

Registratiesystemen
De Arbeidsinspectie pleit in het rapport voor het verbeteren van de registratiesystemen en het op dezelfde manier registreren door de verschillende korpsen. Ook zou de korpsleiding beter op de hoogte moeten zijn van de werking van de Arbeidstijdenwet. De Arbeidsinspectie bekijkt in 2008/2009 opnieuw of de korpsen de Arbeidstijdenwet goed naleven.

Bron: SZW, 5 april 2007

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek