loading
views

Succesvolle bedrijven: oog voor flexibiliteit

3 april 2007

Succesvolle bedrijven passen een breder palet aan flexibiliteitmaatregelen toe dan overige bedrijven. Bovendien hebben ze ‘gebalanceerde flexibiliteit’ hoger op de agenda staan. Dit blijkt uit de flexibiliteitmonitor 2006 van Vedior en TNO.

In dit onderzoek is aan 1240 leidinggevenden in Nederlandse bedrijven gevraagd naar hun visie op flexibiliteit en naar maatregelen die zij treffen om de flexibiliteit van hun personeel en de organisatie te vergroten. Het is de tweede keer dat TNO en Vedior een dergelijk onderzoek uitvoeren. In de eerste monitor uit 2005 stonden vooral vragen over arbeidsproductiviteit centraal.

Flexibiliteitmaatregelen
Bedrijven die een koploperpositie hebben binnen hun branche, hebben ‘gebalanceerde flexibiliteit’ hoger op de agenda staan dan overige bedrijven. Bovendien passen deze bedrijven ook meer en gevarieerdere flexibiliteitmaatregelen toe dan minder succesvolle bedrijven. Onder gebalanceerde flexibiliteit wordt verstaan het evenwichtig aandacht geven aan omgevingsgerichte, toekomstgerichte, mensgerichte en arbeidsmarktgerichte flexibiliteitmaatregelen.

Toekomstgerichte flexibiliteit
In 2006 staat flexibiliteit nog hoger op de managementagenda dan in 2005. Het meest belangrijk vinden leidinggevenden het om in te spelen op structurele veranderingen in de markt (toekomstgerichte flexibiliteit). In 2006 staat de mens meer centraal in de flexibiliteitstrategie in vergelijking met 2005. Anticiperen op structurele veranderingen in de arbeidsmarkt en het kunnen inspelen op wensen, capaciteiten en diversiteit van het eigen personeel vinden leidinggevenden hierbij belangrijk.

Partnerschappen en inovatie
Bedrijven laten overigens nog een heel aantal mogelijke maatregelen liggen, in het bijzonder op het terrein van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld het aangaan van partnerschappen), maar ook op het terrein van innovatie, zoals investeringen in R&D.

Bron: TNO, 3 februari 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek