loading
views

FNV: nieuwe arbeidstijdenwet te belastend

1 april 2007

Vandaag treedt de vernieuwde arbeidstijdenwet in werking. Vakbond FNV Bondgenoten vindt de grenzen die worden gesteld aan de dagelijkse arbeidsduur veel te ruim. FNV Bondgenoten wil goede cao-afspraken maken over de maximale lengte van werkdagen en -weken.

In de nieuwe, vereenvoudigde wet verdwijnt het onderscheid tussen normale werktijd en normale werktijd plus overwerk. Dit betekent dat in de nieuwe wet ‘overwerk’ niet meer bestaat. Voor werknemers die geen cao hebben, geldt vanaf 1 april dat per dag maximaal 12 uur kan worden gewerkt en per week 60 uur. Voor werknemers waarop wel een cao van toepassing is, geldt de huidige cao tot het moment waarop de cao wordt vernieuwd. Vanaf dat moment geldt de vernieuwde arbeidstijdenwet.

Concentratie neemt af
FNV Bondgenoten vindt de grens van de maximale arbeidsduur veel te ruim. Beleidsadviseur Andrée Ruiters: “Na negen uur werken raken mensen vermoeid en neemt hun concentratie af. Dan ontstaan er ook fouten, met soms fatale gevolgen. Wij vinden werkdagen van twaalf uur om die redenen niet wenselijk.” De bond wil in cao’s afspreken dat lange werkdagen alleen in uitzonderingssituaties mogelijk zijn. Het is zorgelijk dat het uitzonderlijke karakter van overwerk in de oude wet verdwijnt in de nieuwe Arbeidstijdenwet.

TNO-onderzoek
Uit TNO-onderzoek van 2005 blijkt dat meer dan eenderde van de werknemers in Nederland zeer regelmatig overwerkt. Een recente internetpeiling van FNV Bondgenoten wijst uit dat het gaat om vier tot vijf overuren per week, met uitschieters naar meer dan tien uur. Ruiters: “Deze nieuwe wet wekt de suggestie dat mensen meer moeten gaan werken. Wij willen werkgevers ervan overtuigen dat het loont om slimmer te werken, bijvoorbeeld door goede roosters te maken.”

Goed plannen
Door goed plannen en moderne roostervormen kunnen werkgevers rekening houden met de wensen en behoeften van werknemers. Zo wordt het gemakkelijker om werk en privé te combineren en zullen meer mensen aan de slag kunnen, denkt Ruiters. Ook de grenzen voor de wekelijkse rust en nachtarbeid en de lengte van de pauze zijn in de nieuwe wet verruimd. FNV Bondgenoten zal bij afspraken over arbeidstijden in bedrijven de aandacht vooral richten op de gezondheid van werknemers. Ook om die reden zijn lange diensten, weinig rust en veel nachtdiensten niet wenselijk. De komende maanden brengt de bond deze voorstellen in bij werkgevers en in bedrijven.

Aparte website
De bond heeft een aparte website ingericht met informatie en uitleg over de nieuwe Arbeidstijdenwet. Er staan ook praktijkvoorbeelden van toepassing van de wet en de verbeteradviezen van FNV Bondgenoten.

Bron: FNV, 1 april 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek